Creació d'un portal de transparència per part de l'Ajuntament.