Solucionar el problema dels bassals d'aigua de la Plaça de les Palmeres de Sant Andreu